Księgowość jako główny fragment składowy rachunkowości i dobrego funkcjonowania biznesu.

Księgowość jest głównym detalem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość polega na zapisywaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, jakie generują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych.

księgowość
Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Kolejnej strony, przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji tej organizacji. Rzetelny plan kont i system księgowy bardzo ułatwia rozliczanie się z pozyskanych dotacji, pozwala na sprawne wygenerowanie potrzebnych danych na temat np. kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomoże przy ocenie rentowności działalności całej firmy i usprawnia jej pracę. Wpisując w wyszukiwarkę hasło księgowa Olsztyn znajdziemy dużo biur pomagających w owym zakresie.

A więc, księgowość (polecana księgowość Płock) uproszczona to zbiór podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wymyślony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych niewielkich biznesów. Podstawową zasadą uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku. Dlaczego została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś trzeba te podatki obliczać i kontrolować, a w wypadku małych przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia trudnej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:

– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– książka przychodów i rozchodów.

księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest bardzo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to całkowicie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontroli, analizowania i generowania wiadomości na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasu. Pełna księgowość jest nie tylko do liczenia podatku choć to też, ale głównie do wytworzenia pełnego obrazu finansów biznesu. Temu w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) zapisuje się absolutnie każdy grosz przechodżacy przez firmę Olsztyn >> rekomendowana strona), a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania (jeśli poszukujesz firmy odzyskujące odszkodowania – kliknij i sprawdź ofertę) itp.).