Jak uczelnie wyższe kształcą przyszłych nauczycieli i z jakiego powodu tak istotnym punktem jest dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

Współcześnie dużą wagę przykłada się do właściwego i jak najlepszego wykształcenia młodzieży. Powyższy fakt potwierdzają chociażby liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejne rządy.

W centrum uwagi znajdują się nie tylko pierwszaki, które są w pełni zdrowymi dziećmi, ale również te z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. O ile uczniowie z problemami w poruszaniu się posiadają szansę zdobycia zawodu (np. rysownika), o tyle gimnazjalistom upośledzonym umysłowo grozi brak pracy, a co za tym idzie, wykluczenie społeczne.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji spory udział mają uczelnie wyższe. Zaangażowani tam pedagodzy często przeprowadzają własne badania, a ich rezultaty pozwalają zrewidować, a może nawet podważyć wybrane teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy na bieżąco śledzą wszelkie nowinki, a zdobytą w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać następnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu ćwiczeń i lekturze specjalistycznej literatury. Należy jeszcze tak ułożyć program studiów, żeby jak najlepiej odpowiadał wymaganiom, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny.

Żeby przekonać się, że pracownicy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wystukać na klawiaturze laptopa np. hasło oligofrenopedagogika Wrocław – wrocławska oligofrenopedagogika – i w taki oto błyskawiczny sposób zapoznać się z propozycją edukacyjną, jaką w bieżącym roku akademickim przygotowała konkretna szkoła (informacje) wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy województwa dolnośląskiego. Program nauki może być realizowany w formie dziennej bądź niestacjonarnej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednakże w tym ostatnim przypadku trzeba w sekretariacie przedłożyć dyplom zaświadczający ukończenie studiów magisterskich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, tak samo zresztą jak każda inna uczelnia w w Polsce, musi ułożyć taki program, który będzie uwzględniał także aktualne uwagi zgłaszane przez dyrektorów szkół integracyjnych. Chociaż oligofrenopedagogika już od dawna pozostaje oddzielną dziedziną pedagogiki, to oczywiście sama również się rozwija i być może w przyszłości w jej obrębie zostaną wykonane ekstra podziały. Te wszystkie działania są o tyle ważne, że gwarantują osobom upośledzonym lepszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie są zmuszeni pracować w szkołach podstawowych – ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne także w specjalnych placówkach, które zajmują się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.