Czy niepotrzebne opakowania ze szkła to problem?

Jeszcze wiek temu spora część kuli ziemskiej nie znała określenia – śmieci. Artykuły powstawały na podstawie naturalnych składników a nieprzydatne, względnie szybko ulegały degradacji przez środowisko.

Wywóz odpadówWywóz odpadów nie stanowił większego kłopotu. Warunki uległy zmianie pod naciskiem powszechnej produkcji i konsumpcji. Teraz kłopotem współczesnej cywilizacji stały się już nie tylko nieczystości z tworzywa sztucznego ale również opakowania wyprodukowane na podwalinie ekologicznych składników takich jak: opakowania szklane, tektura czy opakowania metalowe. Wobec zaistniałych okoliczności w państwach unijnych i innych krajach kuli ziemskiej jednym z najistotniejszych zamierzeń stało się skorelowanie strategii ekologicznej.

W związku z tym, w temacie administrowania odpadami wydano niemało przepisów prawnych. Uregulowania mają na względzie poprawę administrowania śmieciami. Z wielu nałożonych na producentów powinności, jest zapewnienie recyklingu odpadów po opakowaniach. W okresie gdy posiadamy większą świadomość ekologiczną, złości fakt, że większość producentów tak niewiele uwagi przykłada do powtórnego użycia opakowań ze szkła. Recykling szkła ma ogromne znaczenie nie tylko ze względów ekonomicznych ale również technologicznych i energetycznych. http://www.toensmeier.pl/szklo

Obecnie wzorując się na państwach wysokorozwiniętych, wracamy do opakowań kilkakrotnego użytku ze szkła. Wielu właścicieli marek, przekonało się, że opakowanie szklane, podnosi jego znaczenie w oczach konsumenta i pomaga budować symbolikę marki. Cenimy szkło jako dobry materiał na opakowania produktów spożywczych. Zapakowane produkty zachowują niezmieniony smak, kolor i zapach. Poza szkłem również odpady po remoncie nadają się do utylizacji, stanowiąc wartościowe źródło surowców wtórnych. Odbiór gruzu warto zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wówczas możemy mieć zapewnienie, że śmieci rozbiórkowe nie znajdą się w lesie.