Wydobycie złóż brunatnego węgla – z czym się wiąże

Zagrożenia środowiska naturalnego w wyniku wydobywania złóż węgla brunatnego, a także ze strony energetyki opartej na spalaniu węgla brunatnego, są poważne. Coraz to powszechniejsze stosowanie współczesnych technik przy istniejących dość surowych normach emitowania zanieczyszczeń powoduje jednak, że uciążliwość tego przemysłu dla środowiska o wiele zmalała.

link

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com
Na potencjalne obciążenie środowiska wywołane eksploatacją odkrywkową składają się niżej przedstawione czynniki, które należy uznać za negatywy tej metody wydobywania węgla brunatnego: całkowite przekształcenie nawierzchni terenu w obrębie odkrywki, skażenia wód powierzchniowych, zanieczyszczenie powietrza atmosfery w wyniku emisji pyłu, odkształcenia geomechaniczne na przedpolu oraz zboczach odkrywki, wstrząsy powiązane z odprężeniem górotworu, przeobrażenia hydrogeologiczne mające związek z drenowaniem odkrywki (wpływ na wody powierzchniowe), emitowanie hałasu przez pracujące narzędzia kopalni.

Do przytoczonych zagrożeń wypada dorzucić zagrożenia ze strony zakładu energetycznego to znaczy: zanieczyszczenie powietrza na skutek emitowania pyłu jak też gazów generowanych podczas spalania węgla, zanieczyszczenie termiczne rzek i jezior, skażenie chemiczne wód podziemnych w rezultacie ługowania składowisk popiołów, emisja do powietrza ogromnych ilości CO2.

kopalnia
Niedawne działania Kopalni Węgla Brunatnego Konin PAK Górnictwo – dodatkowe wiadomości – mogą budzić kontrowersje, ponieważ podług niepotwierdzonych do tej pory informacji odkrywka węgla w Tomisławicach w niewielkiej odległości od Gopła może powodować powstanie tak zwanego leju depresyjnego, jaki w następstwie doprowadzi do wysuszenia jeziora. Przykładem niszczących działań kopalni na przyrodę może być spadek poziomu wody o 1,5 m jeziora Ostrowskiego.

Zobacz więcej detali, a zgłębisz inne wiadomości, które na pewno także Cię zaciekawią. Nie zwlekaj zatem i użyj linku sap jpk!

W obronie Gopła i obszarów nadgoplańskich powstała Gmina Kruszwica i organizacja ekologiczna Greenpeace, które to złączyły swe siły i złożyły zażalenie do UE. Komisja Europejska w 2012 r. upomniała nasze władze w związku z przekroczeniem przepisów o ochronie środowiska. Idzie o niewykonanie oceny wpływu na otoczenie kopalni odkrywkowej w obszarze ochrony Natura 2000. Komisja ta ma przekazać władzom polskim uzasadnioną opinię, po czym zwrócić się o doprowadzenie do zgodności z przepisami unijnymi.