Audytor ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO (z ang. International Organization for Standardization) jest siecią krajowych organizacji normalizacyjnych. Standardy ISO są wdrażane w firmach gdyż jest to obowiązkowe, ale również podnosi jakość produktów i usług.

W przetwórstwie spożywczym należy wdrażać system HACCP (z ang. Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), który jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności. Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP a więc muszą mieć wdrożony, utrzymany i doskonalony system.

Bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa poza zapoznaniem się z przepisami i normami jakości w trakcie szkoleń jest zdecydowanie sie na audit wewnętrzny. Jest on przeprowadzany wewnątrz organizacji przez jej pracowników (kompetentnych auditorów wewnętrznych), aby potwierdzić, że wdrożony system zarządzania jest skuteczny. Audytor będzie zadawać szereg pytań dotyczących pracy całego działu, będzie oglądać dokumenty związane z działalnością działu.

Jeżeli Twym celem na dziś jest wytypowanie jeszcze jednego tak niebanalnego artykułu jak ten, to bardzo zalecam tę ofertę (https://www.jamorski.pl/umowy-w-obrocie-gospodarczym/). Pomyśl o tym – ona przypadnie Ci do gustu.

Po tym zwróci uwagę na potrzebę przeprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych, które pomogą w znalezieniu słabych punktów przedsiębiorstwa i ich odpowiednio wczesnym usunięciu.

Źródło: http://www.iso.org.pl/