Jak w praktyce wygląda edukacja na wydziale prawa w różnorodnych miastach?

Tegoroczni maturzyści, którzy są zainteresowani studiami prawniczymi mają do wyboru aż 16 różnych wydziałów prawa na uczelniach państwowych. Ich propozycja kształcenia z każdym rokiem okazuje się być w większym stopniu bogata.

zysk

Autor: Richard Leeming
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszy rok ma charakter przygotowawczy.

Zainteresowany? To dla nas rewelacyjna wiadomość. Zatem kliknij tu protax biuro księgowe konin i przeglądaj bez ograniczeń następne specjalistyczne posty.

Dominują w takiej sytuacji przedmioty związane z historią, czyli prawo rzymskie, historia państwa, historia prawa oraz metodologiczne: procedury i pojęcia prawne, logika. W czasie kolejnych lat studenci poznają poszczególne działy wiążące się z prawem. Na kolejnym roku są to prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawnych oraz prawo administracyjne. Na trzecim roku są natomiast tego typu tematy jak postępowanie cywilne, administracyjne czy też prawo administracyjne gospodarcze. Do najważniejszych przedmiotów na 4 roku studiów prawniczych należą prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansowe. W ramach konwersatoriów studenci podejmują się interpretowania prawa, analizując wtedy konkretne przypadki, czyli casusy. Na trzecim roku studiów studenci zaliczają proseminaria, które mają dawać im podstawę do ostatecznego wyboru wydziału.

Proces nauczania na wydziale prawa dokonuje się w dwóch różnych trybach. Z jednej strony studenci są zobligowani do zaliczenia zbioru przedmiotów obligatoryjnych, natomiast z drugiej posiadają prawo wybrania przedmiotów fakultatywnych w zgodności z własnymi potrzebami wyznaczonymi przez charakter swej pracy magisterskiej. Wszystkich studentów obowiązuje też lektorat dwóch obcych języków. Na bazie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wszystkie postanowienia dotyczące rekrutowania należą bezpośrednio do władz uczelni. To od postanowienia ich senatorów jest zależne to, jakiego rodzaju okażą się dokładnie reguły naboru kandydatów.

Dlatego też zależnie od danego wydziału prawa na danym uniwersytecie zaliczający słuchacze szkół wyższych będą musieli się wyróżnić w Warszawie wiedzą z WOS, we Wrocławiu z geografii, zaś w Szczecinie muszą wyróżnić się informacjami z historii sztuki oraz matematyki.