W jaki sposób może być opodatkowany przedsiębiorca otwierający agencję pośrednictwa pracy?

Agencją zatrudnienia określamy instytucję, jaka świadczy usługi w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej albo doradztwa personalnego.
Pośrednictwo pracy, jest to udzielanie pomocy w uzyskaniu dobrego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

integracja w firmie

Źródło: teamworking.com
Może to być również pomoc zwierzchnikowi w znalezieniu nowych członków personelu o konkretnych kwalifikacjach zawodowych. Prowadzenie agencji zatrudnienia reguluje ustawa z dn. drugiego lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Taka agencja pośrednictwa pracy żąda wpisu do rejestru podmiotów prowadzących Agencje zatrudnienia. Może się także zdarzyć tak, że wpis do tego typu rejestru nie jest niezbędny. W naszym kraju agencja pośrednictwa pracy mogłaby być prowadzona w jakiejkolwiek postaci oprócz spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest zastrzeżona dla wolnych zawodów. Osoba, która chce otworzyć agencję pośrednictwa pracy ma do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę komandytową albo spółkę akcyjną.

pośrednictwo pracy

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Zazwyczaj wybierany rodzaj działalności to wpisanie osoby fizycznej do CEIDG. Jest to tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli opracowany tutaj artykuł pochłonąć Cię i pragniesz więcej, to zapewne spodoba Ci się link do witryny kancelarie adwokackie zielona góra, gdzie znajdziesz sporo treści.

W przypadku prowadzenia takiej agencji w szerszym zakresie, należy zastanowić się nad spółkami osobowymi i kapitałowymi. Należy mieć w pamięci, że gdy zdecydujemy się na odmienną formę działalności gospodarczej niż jednoosobowa firma albo spółka cywilna, powinniśmy liczyć się z bardziej skomplikowanymi sposobami prowadzenia księgowości. Agencję pośrednictwa pracy trzeba zarejestrować w CEIDG albo w KRS. Osoba, która otwiera biuro pośrednictwa pracy ma do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Kiedy rozliczamy się na zasadach ogólnych, wtedy moglibyśmy odpisać 18% podatku, jeśli nasze przychody nie przekroczą 85 528 000.

Jeżeli jednak dochody będą wyższe, będziemy zmuszeni obliczyć 32% podatku. Atutem reguł ogólnych jest okazję odliczenia ulg, jakie planowane są w ustawie i możliwość rozliczenia się z małżonkiem.