Brakowanie materiałów – czynność, która wymaga zaangażowania i wiedzy w temacie procedur archiwizowania

Teraźniejsza dokumentacja narasta ekspresowo na skutek prężnie rozwijających się różnych form funkcjonowania dzisiejszego człowieka oraz ogromnego postępu technologii biurowej. Taka postać rzeczy powoduje zakłócenia we właściwym funkcjonowaniu urzędów i archiwów zakładowych.

dokumentacja

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Sposób postępowanie z aktami, nie może być mimo to dowolny. Powinien podlegać ściśle określonym regulacjom i przepisom prawnym. Przepisy prawne i metody ustalają kompleksowo sposób organizacji działalności dokumentacji archiwalnej w państwie. Procedury segregowania i kategoryzowania akt, jak i zasady prawidłowego zbierania, magazynowania, zapisywania, zabezpieczania i udostępniania przez archiwa zakładowe, dokumentacji.

Sposoby cyklicznego usuwania przez archiwa zakładowe dokumentacji zaliczonej do kategorii B. Zasady oddawania dokumentów archiwalnych do archiwów państwowych. Niezwykle ważną sprawą postępowania z aktami jest jej podział na materiał archiwalny oznaczony jako kategoria A i na dokumentację niearchiwalną oznaczoną, symbolem B. Rozróżnienie to wynika z oceny wartości akt dla przyszłych pokoleń. Dokumentacja kategorii B w przeciwieństwie do materiałów archiwalnych, ma wyłącznie czasową i funkcjonalną wartość dla jej wytwórcy i podlega w związku z tym brakowaniu po czasie określonych okresów magazynowania.

teczki

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com
Na wszystkich właścicieli dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej nałożone są pewne obowiązki postępowania z dokumentacją. Do istotniejszych trzeba zaliczyć niszczenie dokumentacji kategorii B (dużo więcej przeczytasz na tej stronie) . Niszczenie akt łódź może przeprowadzać tylko na podstawie decyzji dyrektora właściwego archiwum państwowego, który wydaje decyzję administracyjną ale tylko wtedy gdy dokumenty gromadzone i przechowywane u danego aktotwórcy są usystematyzowane zgodnie ze stosownymi przepisami. W celu przygotowania materiałów do przekazania na makulaturę, jednostka organizacyjna zleca usługi archiwizacyjne łódź ( porządkowanie dokumentów – lrg-lodz.plporządkowanie dokumentów – Brakowanie, jest jedną z najważniejszych prac archiwizacyjnych i nie może być działaniem doraźnym. Likwidację, trzeba przeprowadzać systematycznie, przynajmniej raz w roku kalendarzowego.