Obieg dokumentów w firmie i jego charakterystyka

Dokumenty należą do elementów nierozerwalnie wiążących się z funkcjonowaniem firmy. Właściwie nie można zwizualizować sobie firmy bez właściwych faktur. Choć na dzień dzisiejszy dokumenty w postaci tradycyjnej z wolna wypierane są przez dokumenty komputerowe, cały czas jeszcze większą część tworzą faktury tradycyjne.

faktury papierowe

Autor: The Peoples Prodigy: BOYCOTT 'The Weight of Blood’
Źródło: http://www.flickr.com
Każda firma, niezależnie od wielkości, stanowi swoisty obszar obiegu rozmaitych dokumentów. Zależnie od wielkości i kształtu przedsiębiorstwa dokumenty te mogą być dostarczane pomiędzy biurkami w jednym wnętrzu, pomiędzy pokojami w firmie, jak również na dużo większe odległości, nierzadko także za granicę. Ogólnie obieg faktur w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważnym aspektem dla jej właściwego działania. W przypadku, gdy obieg ten ma jakieś gorsze punkty, całe funkcjonowanie przedsiębiorstwa odbywa się mniej sprawnie.

Rozmaite rodzaje faktur i dokumentów

Faktura w firmie ma do przejścia różnorodną drogę zależnie od swojego rodzaju. Przede wszystkim niektóre z dokumentów wędrują poza firmę, ponieważ na przykład są wysyłane do podwykonawców. Do takich dokumentów zaliczają się przykładowo rozmaite umowy, które po podpisaniu się odsyła. Czasami takie dokumenty wysyłane są już drogą elektroniczną. Niektóre z faktur wytwarzanych w firmach przesyłane są również faksem. Tego rodzaju metoda jest już jednak stopniowo wypierana przez metody przesyłania oparte na wykorzystaniu komputerów i Internetu.

Faktura

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Schematy obiegu faktur i właściwe systemy

Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie bywa przedstawiany za pomocą ogólnego schematu, gdzie przedstawia się punkty, przez jakie wybrany dokument przechodzi oraz miejsca docelowe. Jednym z elementów tego typu schematu może być skanowanie faktur – http://efematic.pl/rozwiazania/60/cu całego obiegu. W celu usprawnienia całego obiegu stosuje się specjalne metody, nazywane systemami kancelaryjnymi. Dzięki nim w przedsiębiorstwach zwraca się więcej uwagi na jakość wytwarzanych dokumentów, ale również na tempo ich dostarczania. Występuje kilka typów takich systemów, a odmiany te wybierane są w zależności od typu działalności firmy.