Ważne informacje w sprawach rozrachunkowych, o których trzeba wiedzieć prowadząc własną działalność gospodarczą

W momencie gdy zapada decyzja o otwarciu własnej działalności, powinniśmy zdobyć chociaż podstawową wiedzę na tematy księgowo-rachunkowe. Oczywiście zatrudnienie księgowej lub zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu są wskazane, ale żeby nie konsultować każdej jednej decyzji przez telefon i aby nie popełnić przypadkowego błędu, radzi się powierzyć kwestie rachunkowe, kadrowe, księgowe i podatkowe sprawdzonej firmie z branży finansowej.

Dokumenty leżące na stole

Autor: Historyworks
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy w naszej firmie zatrudniamy pracowników, jako pracodawcy powinniśmy każdego miesiąca wręczyć naszym podwładnym specjalny druk, jaki potwierdzi, że ich składki są opłacone. Jeszcze kilka lat temu obowiązywała legitymacja ubezpieczeniowa, ale ZUS je zlikwidował. Służyły one również do okazania ich w celu uwierzytelnienia wysokości zarobków i ustalenia na ich podstawie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Legitymacja ubezpieczeniowa, zawierająca stosowne uwagi, mogła być tego typu dokumentem, chociaż nie każdy ją trzyma. Drugą bardzo ważną rzeczą przy prowadzeniu biznesu jest amortyzacja środka trwałego albo jego umorzenie .www.cenabiznesu.pl/-metody-amortyzacji-srodkow-trwalychiszczy i traci na wartości. Trzeba później wykazać to zużycie w bilansach rozrachunkowych. By zrobić to poprawnie, rachunkowość wykorzystuje mechanizm księgowy określany amortyzowaniem środków trwałych. Amortyzacja jest to wartość włączana w koszty w pewnym okresie obrachunkowym. Umorzenie jest to skumulowana wartość amortyzacji, korygująca wartość środków trwałych wykazywanych w bilansie rocznym firmy z ich wartości brutto do wartości netto. Czasami jest to dość wysoka kwota zmniejszająca podatek. Należy koniecznie pamiętać, żeby nie sprzedawać środków trwałych w trakcie zawieszenia prowadzenia własnego biznesu oraz o tym, iż amortyzacja środka trwałego to najczęściej zagadnienie na kilka lat. Dla każdego przedsiębiorcy i jego pracownikówistotna jest także kwestia przychodów, które są zwolnione z opodatkowania i zagadnienie, którym jest kwota zmniejszająca podatek . W roku 2015 miała ona wysokość 556,02 złotych.

Godhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-etat-i-dzialalnosc-rozliczenie-kwoty-zmniejszajacej-podatekzą księgowość doradzi w kwestiach związanych z naszą firmą, kadrami, zakupami sprzętu na firmę oraz fakturami.