Co to są certyfikaty oraz z jakiego powodu są takie istotne? Jakie wartości się z nimi wiążą i dlaczego dobrze jest je mieć?

Dokument iso to zaświadczenie, które ma gwarantować, że konkretny produkt, czy usługa jest w zgodzie z normami prawnymi. Mamy obecnie unormowane systemy rozporządzania poziomem usług, środowiskiem naturalnym, zabezpieczaniem przepływu danych, jedzenia oraz bezpieczeństwem oraz warunkami w pracy.

Jakość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Certyfikat Iso 9001 to najczęściej spotykany typ certyfikacji, to sposób zarządzania poziomem oferowanego produktu. Użycie znaku Iso 9001 określiło powszechnie rozpoznawalny znak jakości, wyznacza się ją na podstawie ośmiu podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest skupienie naszej uwagi na kliencie i jego potrzebach, kolejną silne ukierunkowanie, które spowoduje określenie kierunków dalszego postępu.

Niezwykle ważne są kolejne zadania, przede wszystkim odpowiednio silny potencjał ludzki oraz podejście procesowe, co znaczy, że nie można się koncentrowaćjedynie na efekcie końcowym, lecz wyodrębnić wszystkie mające miejsce poszczególne etapy pracy w przedsiębiorstwie i dokonać sklasyfikowania zależności między nimi. Nie można także zapominać o systemowym podejściu do zarządzania, w którym analizowane są obopólne powiązania w systemie.

Pamiętajmy o nieustannym udoskonalaniu, jak i o rozwadze, czyli o powzięciu decyzji jedynie po dogłębnej analizie dostępnych informacji. Trzeba też powiedzieć o powszechnie występujących powiązaniach i benefitach jakie są widoczne w dobrych stosunkach z dostawcami, które okazują się niezwykle ważne. Każda organizacja może wprowadzić taką normę. Certyfikat iso 9001 to swego rodzaju podstawa, fundament wdrożenia następnych norm. Wdrażanie certyfikatu iso 9001 to niełatwy proces oraz spora inwestycja organizacji.

System implementowania może zająć kilka lat, dzieli się na trzy najważniejsze części: opracowanie, implementacja oraz utrzymanie systemu. Po pierwsze trzeba przygotować harmonogram wdrażania biorąc pod uwagę specyfikę konkretnej organizacji.

Proces wprowadzania jest złożony z kilku części: wybór dobrego etapu rozwoju przedsiębiorstwa, porównanie obecnie istniejącego systemu oraz wprowadzenie norm iso, wybranie jednostki certyfikującej, zrobienie rewizji przez firm konsultingową albo osoby zarządzające, zawarcie umowy z firmą certyfikującą, wedle uznania przeprowadzenie audytu wstępnego, po nim ma miejsce audyt sprawdź tutaj ms edu audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym właściwy. Dopiero po pomyślnym skończeniu całej procedury następuje przyznanie świadectwa zgodności z normą iso. Przyznany jest tylko na 3 lata, by go kontynuować niezbędny jest audyt recertyfikacyjny.