W jaki sposób zdać egzamin aktuarialny i rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Praca w fachu aktuariusza oznacza ważność, gdyż przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu egzaminów i rozległej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a zawodowcy z owej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. By zdać właściwe egzaminy, należy posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi także przejść dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Egzamin aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących obszary matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to bardzo poważny, wymagający ogromnego zaangażowania, ale jednocześnie dostarczający mnóstwo zadowolenia zawód.

Aktuariusz zajmuje się wyliczaniem ryzyka, również wartości aktualnej przedsięwzięć finansowych, w szczególności tych długoterminowych, albo obciążonych wysokim niebezpieczeństwem. To fachowiec związany przede wszystkim z specjalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, również planów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z dużej wiedzy z obrębu matematyki finansowej, zajmuje się też ewaluacją jednostek i propozycji inwestycyjnych, biznesplanami, a również doradztwem transakcyjnym. Zobacz: .

Fachowe usługi aktuarialne to duży zakres usług dla podmiotów spoza rynku aktuarialnego.

Czy poszukujesz na stronie kalkulator odsetek zus czegoś niezwykle zajmującego? Zapraszamy więc do nowego tekstu. Należy tylko wejść w poniższy link.

Specjaliści z tego zakresu zajmują się problemami związanymi z diagnostyką ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i kapitałów emerytalnych, a również polityką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także szacowanie wierzytelności wypływających z tytułu nadzwyczajnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, także deputaty węglowe i sporo innych.