Wielu osobom zasady zachowania w sytuacji gdy wybucha pożar wydają się potrzebne tylko strażakom

Wielu osobom zasady postępowania w sytuacji gdy wybucha pożar wydają się konieczne tylko ludziom w czerwonych wozach gaśniczych. Wiadomo, że strażacy przechodzą różnego rodzaju kursy, które mają sprawić, by świetnie umieli się odnaleźć w sytuacji gdy występuje z pożarem. Jednak prawda jest taka, że każdy powinniśmy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Na sto procent widzieliśmy tego rodzaju instrukcję w szkole albo w ośrodku zdrowia. Tego typu instrukcja wisi w widocznym miejscu, by każdy mógł się z nią zapoznać.

BHP

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jednak poza tym, że każdy czytają taką instrukcję powinny być przeprowadzane zajęcia, które objaśnią krok po kroku wszystkie zawarty w takiej instrukcji punkty. Dobre zapoznanie się z takiej instrukcji daje możliwość właściwe postępowania w momencie zaprószenia ognia. Dodatkowo dobrze, gdy w publicznych miejscach organizuje się próby, przez ogłaszany jest alarm pożarowy dźwiękowy system ostrzegawczy warszawa i w ten sposób przebiegają ćwiczenia, to pozwala na pewne przygotowanie od strony praktycznej do takiej sytuacji.

Warszawa zadbała o to, żeby w każdym miejscu, które jest zobowiązane do tego ustawą były zawieszone instrukcje przeciwpożarowe. To rzecz, która jest bardzo istotna, inspekcja pracy zwraca na tego sporą wagę. Zdaje nam się, że jeśli sami jesteśmy ostrożni to na pewno nie wybuchnie u nas żaden pożar. Jednak ktoś inny może nieświadomie doprowadzić do pożaru, a czasem zdarza się, że może dojść do samozapłonu. Dlatego ppoż to

BHP

Autor: Western Area Power
Źródło: http://www.flickr.com

bardzo ważna sprawa podczas różnego typu zajęć z BHP.

Nie zapominajmy też o tym, że ludzie nie zawsze spamięta wszystko to, co przeczytają z zawieszonej instrukcji, często część osób woli usłyszeć od kogoś wiadomości na konkretny temat. Wtedy naprawdę łatwiej przyswaja się informacje, a tak ważny tematyka, jak działania w trakcie pożaru, na pewno powinien zostać poruszony na szerszym forum. Powinniśmy też uczyć małe dzieci, jak powinny zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Pokazywać im obrazki, które uzmysłowią im jak straszne zniszczenie może dać ogień. Małe dzieci chwytają w mig, przez co w przyszłości będą umiały odróżnić, co powinny a czego lepiej unikać. Dodatkowe informacje o