Masz dość klientów, którzy nie realizują zobowiązań? Zobacz, co jesteś w stanie uczynić!

Każdy prowadzący spółkę wie, że istotą dobrego funkcjonowania biznesu jest płynność pieniężna. Równolegle nieraz wie także, jak trudno tę płynność płatniczą obronić.

Wyszukiwarka

Autor: Zumi
Źródło: http://www.zumi.pl

Nie wypływa to wyłącznie z winy przedsiębiorcy – uzależnione jest dodatkowo m.in. od wypłacalności odbiorców. W jaki sposób temu sprostać?
laptop

Autor: markus spiske
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście główną i zasadniczą czynnością powinno być oszacowanie wypłacalności klienta, na tyle rzecz jasna, na ile jest to możliwe. Musimy jednak wspominać, że sytuacja może się z czasem odmienić i dzisiaj zrewidowana korzystnie, za jakiś czas znacznie się pogorszy. Nasz kontrahent przestanie w owym czasie realizować swoje zobowiązania. Wówczas możemy poszukać takiego postępowania jak (cesja wierzytelności). Oznacza to, mówiąc prostym językiem, przekazanie wierzytelności (czyli naszego prawa do danej należności) innemu podmiotowi.

Zaciekawił Cię nasz wpis? Jeżeli tak, to przejdź do kolejnego zagadnienia i czytaj dalej nazwa firmy o tym, co bardzo Cię zajmuje.

Zapewnia to nam jako cedentowi szybkie uzyskanie pieniędzy, koniecznych do funkcjonowania naszej organizacji. Musimy jedynie powiadomić dłużnika o przeniesieniu praw do należności na jej nabywcę, zwanego cesjonariuszem.

formalności

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com
Takie działanie wchodzi w skład usługi faktoringu. Prowadzą go specjalnie zorganizowane przedsiębiorstwa, które oprócz cesji, czyli inaczej przelewu wierzytelności, są w stanie nam zaoferować pomoc w ściąganiu zobowiązań, konsulting i inne Nietrudno się więc domyślić, iż jeśli chodzi o faktoring koszt jest uzależniony od tego, jakie usługi poza przelewem wierzytelności zechcemy uzyskać od określonego przedsiębiorstwa.

Istotne jest, by spojrzeć, czy w umowie, którą z nim zawrzemy, będzie zapis o tym, iż nabywca może domagać się spłaty wierzytelności od sprzedającego w sytuacji niewypłacalności dłużnika.