Zarobek i jego części

Jednostki podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu, mają obowiązek zgłosić do ochrony własnych członków familii, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z odrębnego miana z zastrzeżeniem niektórych sytuacji.

Członkami rodziny są takie osoby: dziecko osobiste, pociecha współmałżonka, dziecko przysposobione, potomek własnego dziecka, albo dziecko cudze, dla jakiego ustanowiono opiekę, współmałżonek, pozostający z zatrudnionym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Formularz ZUS ZCNA, to zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Od 1 stycznia 2014 r. zwiększyła się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla biznesmenów. Wypływa to ze przyrostu najmniejszego uposażenia za pracę. W sytuacji nowopowstałych przedsiębiorstw, również wyższego prognozowanego średniego uposażenia, które stanowi istotę wyliczenia opłat dla biznesmenów funkcjonujących na rynku od dłuższego czasu. Zwiększyła się również składka na ubezpieczenie zdrowotne. (Dowiedz się jak wyliczyć wynagrodzenie) Wpłata nieodpowiedniej opłaty pociąga za sobą konsekwencje, toteż należałoby przed czasem sprawdzić przeobrażone sumy.
Należne uposażenie obciążane jest odliczeniami na składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, również przedpłatami na podatek dochodowy jednostek fizycznych, wedle współczynników które obowiązują w miesiącu należności uposażenia dla pracownika. Poza tym chlebodawca musi uiścić fragment składki zus dla przedsiębiorców z osobistych środków.

Odmiennie wygląda kwestia, jeśli pracujemy na umowa zlecenie. Procedura wyszczególnienia jest różny w stosunku od tego, z kim podpiszemy umowę. Jeśli ze studentem, poniżej 26 roku życia, w ich przypadku nie ma przymusu płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W inny sposób będzie wyglądała sprawa, gdy podpiszemy umowę zlecenie z osobą, która aktualnie jest poddany ubezpieczeniom społecznym np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W sytuacji tej jednostki odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.