Na czym polega fach komornika sądowego?

Hasło „komornik” u wielu osób wywołuje nieprzyjemne skojarzenia, zaś gdy słyszą: „prawo egzekucyjne” – cierpnie im skóra. Niestety zawód komornika nie jest ani łatwy do realizowania, ani rozkoszny.

Komornik (komornikolesno.pl/) sądowy to fach prawniczy, stąd też upoważnienia można uzyskać wyłącznie będąc funkcjonariuszem publicznym, który legitymuje się wyższym wykształceniem administracyjnym bądź prawniczym. Dzięki temu komornik będzie jednostką zaufania publicznego, a także ma pełną wiedzę na temat prawa, gwarantującą mu wykonywanie zawodu. Upoważnienia komornika jest w stanie pozyskać tylko jednostka z wyższym wykształceniem, jaka zakończy dwuletnią aplikację. Ten urzędnik w czasie pełnienia swego zawodu zawsze musi legitymować się identyfikatorem wydanym przez KRK. Komornika obowiązuje tajemnica zawodowa, jaka zabrania mu ujawniania informacji związanych z pracą osobom trzecim, choć nie tyczy się ona stron postępowania. Egzekutor sądowy ma też obowiązek utworzenia oraz prowadzenia kancelarii. Praca komornika sądowego polega na wykonywaniu orzeczeń sądowych, które mają na celu odzyskanie długu. Jego uprawnienia zawierają egzekucję należności finansowych oraz niepieniężnych, zaś zakres działań urzędowych wyznaczają właściwe przepisy prawne. W każdym postępowaniu windykacyjnym komornik sądowy z Wrocławia za każdym razem musi stosować się do wskazanych procedur.
zakupy

Autor: jenny downing
Źródło: http://www.flickr.com
Należy pamiętać, iż upoważnienia komornika sądowego umożliwiają mu praktykowanie swoich obowiązków wbrew woli dłużnika. Dlatego też umotywowane jest tu wtargnięcie do wnętrza, a również przeszukanie rzeczy osoby zadłużonej. Za jakiekolwiek utrudnianie postępowania egzekucyjnego zagraża grzywna.

Z kolei komornik za szkody wyrządzone postępowaniem niezgodnym z prawem odpowiada sam, a wręcz w wypadku znacznego naruszenia przepisów prawnych ten urzędnik traci swoje uprawnienia egzekutora. Skonfiskowane rzeczy trafiają na licytacje komornicze.