Fundamentalne informacje o konsolidacji finansowej – co powinno się wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, w którym chodzi o połączenie i prezentację sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak sporządzone, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, obejmując wymagane wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowy, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które funkcjonują odrębnie, ale łączą je względy kapitałowe. Chodzi o takie ich ukazanie, jakby funkcjonowały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, jakie niesie za sobą konsolidacja finansowa to warto wskazać ukazanie transferu zysków spółek, które funkcjonują w tzw. oazach podatkowych.

Czy istotna witryna (http://www.ksiegowi-doradcy.pl) sprosta Twym wymogom? Sądzę, że tak. Tam też czekają na Ciebie świeże posty. Zapraszam!

Co więcej wypada wiedzieć, że wszystkie czynności dokonywane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna mieć wpływu na równowagę bilansową. Na dodatek, nie powinny być sporządzane jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące przed momentem przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia. Wypada dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest efektywny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.