Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najlepszy alternatywa dla nowo powstałego zakładu?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, dobrze udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, które powodują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte reguły finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Z drugiej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny rodzaj prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji owej organizacji. Szczegółowy plan kont i system księgowy niezmiernie ułatwia rozliczanie się z pozyskanych dotacji, pozwala na szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji na temat np. kosztów tego programu, kosztów administracyjnych, pomoże przy ocenie rentowności działania całej organizacji i usprawnia jej pracę.Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie pytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo zwykle początkujący biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga jest w danych finansowych i informacjach, jakie można wydobyć z pełnej księgowości.

Jeżeli masz chęć zobaczyć następne materiały utrzymane w takiej tematyce, zobacz link na stronie (https://www.bscav.eu/streaming-online/). W tamtym miejscu też odnajdziesz coś ciekawego dla siebie.

Często zadawane jest pytanie, dlaczego ma firma, mimo że niewielka, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Główną zasadą uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku. Po co została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w przypadku małych przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia skomplikowanej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:- karta podatkowa,- ryczałt ewidencjonowany, – książka przychodów i rozchodów.Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest bardzo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy właściwie nic poza wysokością podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to zupełnie inna historia. To rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizy i generowania danych na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasu. Pełna księgowość służy nie tylko do liczenia podatku – choć to też, ale przede wszystkim do stworzenia całkowitego obrazu finansów firmy. Autor:

Dlatego w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przechodżacy przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady ewidencjonowania wydarzeń gospodarczych zapisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co sprawia, że możemy porównywać firmy między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wytwarzać własnych zasad w celu zsałszowania wyników – np. aby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.