Jak przebiega aktualnie proces zakładania swojej firmy?

Jeszcze kilkanaście lat temu założenie swojej spółki wymagało znacznie więcej formalności niż aktualnie. Dziś znaczną ilość rzeczy można załatwić przez internet, ale nie znaczy to, że nie wymaga to znajomości niektórych metod.

bankowość i finanse

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Nowy przedsiębiorca musi przeprowadzić parę czynności i wypełnić parę formularzy. Poza tym musi to zrobić we właściwej kolejności.
Gotówka

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszym etapem przy takiej czynności jak zakładanie firmy jest wejście na internetowy adres www: Trzeba wypełnić na niej formularze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy tej sposobności warto korzystać z nowatorskiej formy podpisywania się przez tak zwany podpis zaufany.

Masz ochotę czytać dalej wciągającą treść? Zatem nic nie stoi na przeszkodzie – kontynuuj przeglądanie na nowej witrynie.

Tutaj warto dodać, że wspomniany wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wydanie numeru REGON, wydanie lub wskazanie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania. Jest także zgłoszeniem płatnika opłat związanych z ubezpieczeniem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (płatnika, zatem osoby opłacającej swoją składkę, oraz opłaty swoich pracowników). Jeśli rejestrując firmę nie masz jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po ich otrzymaniu nie masz obowiązku aktualizować danych w systemie CEIDG, gdyż pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu.

W formularzu trzeba podać rodzaj realizowanej działalności. W tym celu stworzona była polska Klasyfikacja Działalności, jaka zawiera wykaz działań, jakie może robić przedsiębiorca. Do formularza CEIDG wpisuje się wyłącznie numery wybranych czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości wybieranych numerów PKD, zatem Twoja firma może zajmować się absolutnie wszystkim. Musisz jednak zdefiniować to w opisywanym formularzu. Kolejnym krokiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biznesmen ma w tamtym miejscu podwójną osobowość. Może występować on jednocześnie jako tak zwany płatnik, czyli osoba opłacająca opłaty (za siebie oraz swych pracowników) oraz jako osoba ubezpieczona (jakby na równi ze swymi pracownikami).

Kolejnym krokiem jest US, lecz w wypełnionym wcześniej wniosku CEIDG poinformowano już Urząd Skarbowy o wybieranej formie opodatkowania i typie kierowanej dokumentacji skarbowej – to jest już zrobione. Powinnaś jeszcze zdecydować, czy też chciałbyś zostać aktywnym podatnikiem VAT.