Kim jest aktuariusz, gdzie on pracuje oraz jakiego rodzaju powinien posiadać wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie spotkała się nigdy z reprezentantem tego typu zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć doświadczenie m.in. z przedziału matematyki finansowej, teorii ryzyka czy rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, licencjonowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: skończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, praktykowała pod kierunkiem fachowego aktuariusza przez okres min. 2 lat, zdała z korzystnym wynikiem egzamin aktuarialny (składa się on z między innymi tego typu elementów jak: matematyka finansowa, czy też prawdopodobieństwo i statystyka) oraz naturalnie ma pełną zdolność do czynności prawnych. Takich fachowców może zatrudniać biuro aktuarialne albo instytucja finansowa, np. banki czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Takim fachowcom rekomenduje się współudział w dodatkowych kursach poszerzających wiedzę z przedziału fachowego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność otrzymana w ramach specjalistycznych szkół podyplomowych z branży aktuariatu może zostać bardzo użyteczna dla osób dopiero rozpoczynających działalność w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeń oraz innych instytucjach. Działalność w aktuariacie niewątpliwie przynosi dużo zadowolenia i zezwala na intensywny rozwój, również ten specjalistyczny, oraz czysto intelektualny. Zazwyczaj oferowaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tzw. wycena aktuarialna.

Jest ona przeprowadzana z reguły na bazie następujących, ściśle związanych z indywidualnym pracownikiem, danych, m.in.

Sprawdź jakie dodatkowe źródło (https://adwokatzarnowski.pl/kredyty-frankowe-kancelaria-lublin) było naszą zachętą. Nie będziesz żałował i z przyjemnością przejrzysz wątki o tym ciekawym zagadnieniu. Kliknij w ten link.

takich jak: wiek czy wysokość wynagrodzenia.