Co jaki czas mogą być powtarzane szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do czego powinny one przygotowywać członków personelu?

Każdy zwierzchnik jest zobowiązany do zagwarantowania swym pracownikom szkolenia, na jakim zapoznają oni problemy związane z zachowaniem między innymi bezpieczeństwa na ich stanowiskach.

czerwony tir na parkingu

Autor: Colby Stopa
Źródło: http://www.flickr.com
W zależności od ich rodzaju, takie szkolenia (więcej na ten temat tutaj) mogą mieć charakter cykliczny. Forma, w której mogą być one prowadzone jest zależna w dużej mierze od danego zwierzchnika i typu samej pracy.
Przykładowo tzw. praca zdalna powoduje, że takie szkolenia BHP mogą odbywać się przez internet czy to w formie kierowanej przez odpowiedni program konsultacji czy tylko przesłania odpowiednich materiałów szkoleniowych. W wypadku tradycyjnej postaci zatrudnienia, takie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony PPOŻ mogą być powtarzane nawet co 365 dni. Przepisy nie określają szczegółowo zakresu kursów, które muszą odbyć osoby wyznaczone w korporacji do udzielania pierwszej| pomocy i wykonywania przedsięwzięć z przedziału zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Dlatego też przyjmuje się, że przeszkolenia kierunkowe dla takich pracowników będą wystarczające w zakresie pierwszej| pomocy przedmedycznej.
szkolenia bhp

Autor: Liz Lux
Źródło: http://www.flickr.com
Księgowość

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com
Niezwykle ważne jest to, że pracownicy, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania czynności w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji nie muszą mieć w tym zakresie specjalnych kwalifikacji. Powinni natomiast posiadać skończone szkolenie BHP zgodnie z przepisami Ministra Pracy. Swoiste znaczenie szkolenia posiadają w przypadku osób, jakie muszą pracować na znacznej wysokości.

Ponadto uczestnik takiego szkolenia mógłby po jego zakończeniu otrzymać świadectwo jego odbycia. Musi to być zapisane w aktach członka personelu. Firmy, jakie prowadzą szkolenia BHP dopasowują okresy do zapotrzebowań każdego odbiorcy.