Dofinansowanie przedsiębiorstwa przez leasing – co lepiej wiedzieć o tej metodzie

Leasing to modna forma sfinansowania działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniając coroczną dynamikę, widać dokładnie że należy do tych obszarów inwestycyjnych, które rozwijają się intensywnie.
Jasno rzecz ujmując, leasing to umowa pomiędzy stroną udostępniajacą przedmiot (inaczej leasingodawca) i stroną która korzysta z tego świadcznenia (leasingobiorca) na określony czas w zamian za ustalone prawnie ratalne opłaty.

długopis promocyjny

Autor: Joe Haupt
Źródło: http://www.flickr.com

Wykorzystanie leasingu regulowane jest przez Kodeks Cywilny.

Materiał przedstawiający tę problematykę jest bardzo dogłębny, jednak warto sprawdzić to pod innym kątem. My zalecamy to omówienie (http://www.scenariuszzycia.pl/).

Popularność leasingu wynika z faktu, że stanowi dobrą alternatywę dla kredytów. W związku z tym nie unikniemy zestawień tych metod dofinansowania firmy.

kredyt

Autor: John Menard
Źródło: http://www.flickr.com
Występują bowiem sytuacje, w których to kredyt jest bardziej korzystnym rozwiązaniem niż leasing i odwrotnie. Bardziej specjalistyczne rozwiązania są zazwyczaj stosowane przy optymalizacji podatkowej a także w celu uzyskania interesujących nas wskaźników w sprawozdaniu finansowym. Leasing preferowany jest zwłaszcza małym i dopiero wchodzącym na rynek przedsiębiorstwom. Raczkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na większą przychylność firm leasingowych niż podmiotów bankowych i kredytodawców. Przedmiotami umów leasingowych bywają najczęściej środki trwałe: linie produkcyjne, samochody, sprzęt elektroniczny, naczepy.
Jest kilka form leasingu, do najpopularniejszych należą leasing kapITałowy (inaczej finansowy) oraz operacyjny. Pierwszy zawiera się na czas nieograniczony, praktycznie zaś najczęściej wybieranym okresem jest pół roku do 60 mesięcy. Leasing finansowy wybierany jest dla przedmiotów zwolnionych z podatku VAT.
Drugi jest leasing operacyjny – przyciąga potencjalnych najemców odliczeniem czynszu inicjalnego oraz tych rat, które zostały jeszcze do spłacenia, a które wpiszemy w rubrykę kosztów uzyskania przychodu. Tenże warunek sprawia, że inwestorzy chętnie wybierają wersję operacyjną. Jednocześnie minusem tej formy ratalnej dzierżawy jest niemożliwość zaliczenia rzeczy jako składnika aktywów instytucji.

Powód jest prawny i jasny – tenże przedmiot ma przecież właściciela i jest nim leasingodawca.
Wybieramy leasing przede wszystkim dzięki temu że przy umowie jest mniejsza biurokracja (w porównaniu do kredytów), sama procedura potwierdzenia, a również możliwość przeniesienia praw i obowiązków spłacania na osoby trzecie.