Jakie ograniczenia mogą obowiązywać zatrudniającego przy zastosowaniu tzw. zwolnień grupowych?

Czy wiesz, że nie dowolna firma mogłaby w dowolny sposób pożegnać się ze swoimi członkami personelu? Rozwiązanie umowy o pracę można by wykonać na parę wariantów. Dla przykładu, żeby zwierzchnik mógł jednorazowo zwolnić wielu członków personelu, musiałoby być ich przynajmniej dwudziestu.
Zatrudnieni, którzy na własnym przykładzie dowiedzieli się czym są w praktyce zwolnienia grupowe wiedza, że mają prawo dokonać rejestracji w UP, gdyż przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.

Warto dodać, że zatrudniającego dotyczą pewne ograniczenia przy zastosowaniu takiej postaci wypowiadania umowy o pracę. O tzw.

Czy chcesz zgłębić omawiany temat z innej perspektywy? Jeśli tak, to zdobądź użyteczne szczegóły, które opublikowane są na tej stronie.

zwolnieniach grupowych moglibyśmy mówić wtedy, gdy zwierzchnik zwalnia:

– 10 pracowników (w okoliczności, gdy zatrudnia przynajmniej 100 pracowników),
– 10 procent członków personelu (gdy zatrudnia od stu do trzystu pracowników)
zwolnienia grupowe

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
– 30 członków personelu, kiedy pracodawca zatrudnia przynajmniej trzystu i więcej ludzi.
współpraca
Jak zatem jest widoczne, nie w dowolnej spółce można by przeprowadzić zmniejszenie zatrudnionych wykorzystując tak zwane zwolnienia grupowe. Jest to szczególny przypadek rozwiązania umowy o pracę, jaką pracodawca jest zobowiązany skonsultować z członkami tzw. związków zawodowych.

Nie wstydź się – w poszukiwaniu interesującego Cię postu kontynuuj klikanie (https://banery-druk.net/baner-powlekany-premium) w nowe linki. W końcu na pewno wyszukasz coś atrakcyjnego.

Warto również dodać, że osoby, jakie straciły pracę na skutek zwolnień grupowych muszą uzyskać odprawę, której wysokość jest zależna od m.in. stażu zatrudnienia w takim przedsiębiorstwie.

Odprawa ta nie mogłaby być większa niż równowartość 15-krotnego wynagrodzenia minimalnego. Należałoby też dodać, że istnieje znaczna liczba ludzi, którą prawo ochrania przed zwolnieniami grupowymi.