Rodzaje urlopów. Zobacz koniecznie!

Na początku warto powiedzieć o tym, czym jest urlop. A więc urlop, jest to czas wolny osoby zatrudnionej od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Sprawy urlopowe są normowane regulacjami kodeksu pracy. Zatrudniony może wnioskować o udzielenie mu urlopu jednak nie oznacza to, iż pracodawca zawsze ma obowiązek go przyznać.

Urlop

śpiący niemowlak

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com

przypada każdemu pracownikowi zaangażowanemu na podstawie umowę o pracę. Jeżeli zatrudniasz pracobiorców na podstawie umów cywilno-prawnych dla przykładu umowa o dzieło albo umowa zlecenie to ze względu na specyfikę tychże umów nie nie ma mowy o urlopie. Oczywiście, jeżeli chcesz zapłacić pracobiorcy za wolny dzień to możesz, ale nie jest to normowane przepisami prawa a tylko waszymi wzajemnymi ustaleniami. Urlop wypoczynkowy. Tego typu urlop przysługuje wszelkiemu pracownikowi zaangażowanemu na podstawie umowy o pracę. Celem takiego urlopu jest „regeneracja siły oraz wypoczynek pracownika” – to czy pracownik faktycznie wypoczywa pracodawcę zupełnie nie interesuje, bo często urlop (monitoring alarmowy) sprowadza się do remontu mieszkania albo dwutygodniowej biby na działce po której nasz „wypoczęty” pracownik powraca do pracy pełen nowych sił a także zapału do kolejnych wyzwań . W czasie urlopu wypoczynkowego pracobiorcy przysługuje uposażenia takiej, jakie otrzymywałby gdyby w tym samym czasie standardowo pracował. Urlop bezpłatny jest to przerwa w realizowaniu pracy przez pracownika, na jego pisemny wniosek. Chlebodawca nie może zmusić pracownika do złożenia takiego wniosku. Zatrudniony nie dostaje wynagrodzenia za urlop bezpłatny jednocześnie w trakcie jego trwania pracownik nie może zostać zwolniony.

Urlop macierzyński

składki zus

przysługuje kobietom pracującym, jakie w czasie swojego zatrudnienia urodziły potomka. Celem urlopu jest zapewnienie kobiecie wypoczynku po porodzie i umożliwienie jej opieki nad dopiero co narodzonym potomkiem. Urlop tenże jest w pełni płatny, tzn. pracownica przebywająca na takim urlopie otrzymuje pełne uposażenie. Urlop ten opłaca ZUS. Celem pozyskania go musimy wypełnić należyte ZUS formularze – wFirma.
Gdy zatrudniasz pracobiorcę przynajmniej od 6 miesięcy może on wystąpić o urlop wychowawczy. Czyli bezpłatny urlop mający na celu wykonywanie osobistej opieki pracownika nad dzieckiem. Urlop ten może trwać nawet do 3 lat (sprawdź: komu przysługuje ulop wychowawczy). Urlop nie powinien jednakże trwać dłużej aniżeli do ukończenia 6 roku życia przez latorośl.
Do ZUS-u spływają składki rentowe oraz emerytalne. Jeżeli jako pracodawca spóźnisz się z zapłatą, przyda ci się kalkulator odsetek (kalkulator odsetek).