Nietypowy symbol towarowy

Symbol towarowy nie musi być niezwykły. Istotne jest, ażeby był on na tyle charakterystyczny, ażeby ciągnął uwagę nabywców i utożsamiał dany artykuł na rynku, także, by wolno go było zademonstrować w postaci graficznej.

konferencja w hotelu

Autor: Events Bali Discovery
Źródło: http://www.flickr.com
Przy komponowaniu znaku, najodpowiedniej jednak użyć wyrazów fantazyjnych i abstrakcyjnych w stosunku do towarów i usług, na jakie mają być nakładane.
Znak towarowy rejestracja odbywa się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym należytego wniosku. W związku z tym, że znak towarowy zgłasza się stale dla ustalonych artykułów, czy też usług, należy je także określić we wniosku. Dobór lokalizacji w spisie powinien być natomiast zaplanowany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych punktów. Należałoby zatem uwzględnić nie tylko towary, jakie w tym momencie znaczymy znakiem, lecz również ewentualne wykorzystanie znaku w przyszłości, w szczególności jeżeli zgłaszanym znakiem jest nazwa naszej firmy. Należy mieć na uwadze, że rejestr towarów, albo usług, dla których symbol zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie ponieważ wytycza zasięg zabezpieczenia naszego znaku.
znak towarowy rejestracja

Autor: Eneas De Troya
Źródło: http://www.flickr.com
Podanie o udostępnienie prawa ochronnego można złożyć samodzielnie, lub za pomocą kompetentnego reprezentanta, którym może być jedynie rzecznik (polecamy wypatrz promocje) patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym spisu towarów, może również wykonać badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować możliwości na jego rejestrację. Rzecznik może także pomóc wykonać procedurę rejestrowania w urzędzie.