W jaki sposób zarejestrować znak towarowy?

Symbol towarowy to miano i logo towaru. Jego rejestracja chroni przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi konkurentami.
Jeżeli firma uzna, że wystarczy jej ochrona symbolu towarowego na terenie naszego kraju, powinna zarejestrować go w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli chodzi o znak towarowy rejestracja nie jest skomplikowana. Rejestracja znaku towarowego na terytorium Polski kosztuje 1.750 – 3.750 złotych.

Gdy zaciekawi Cię ten temat, obejrzyj ponadto (http://www.workservice.pl/praca/biurowa/poznan/) podobne nasze portale, które prezentują to zagadnienie – na pewno też Cię zaabsorbują.

W tym celu przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy ów wzór nie jest już zarezerwowany przez drugiego przedsiębiorcę. Możemy to zrobić przez sieć: Urząd Patentowy użycza w owym celu wyszukiwarkę.

pieniądze

Autor: Japanexperterna.se
Źródło: http://www.flickr.com
pismo

Autor: Julie Jordan Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest znak towarowy? Symbolem towarowym może być każde oznaczenie, jakie możesz zaprezentować w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być szczególnie wyraz, szkic, ornament, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma towaru czy też opakowania, a również melodia czy też inny dźwiękowy sygnał. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przeważa mniemanie, że za symbol towarowy nie możemy zaś co do zasady uznać kompozycji zapachowej ani pojedynczego odcienia. Prawo ochronne na znak (polecamy zobacz) towarowy jest udzielane na mocy orzeczeń administracyjnej Urzędu Patentowego na czas dziesięciu lat. Na wniosek uprawomocnionego prawo osłonowe może zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.

przedsiębiorca obowiązkowo musi zamieścić w składanym formularzu wykaz produktów lub usług a także wyznaczyć odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na bazie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.