Komu przysługują pieniądze unijne na założenie firmy?

O pieniążki na uruchomienie przedsiębiorstwa pochodzące z funduszy UE mogą się ubiegać osoby fizyczne chcące założyć własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu także osiągnięcie pełnoletności.
Należy zaznaczyć, że pomoc w tym zakresie przysługuje również rolnikom, rencistom, a również pełnoletnim uczniom średnich szkół.

fundusz

Autor: designmilk
Źródło: http://www.flickr.com
Przewidziano w tym zakresie również dodatkowe ułatwienia między innymi dla osób bez pracy, nie w pełni sprawnych, pań próbujących powrócić na rynek pracy po macierzyńskim, młodych ludzi do 25 roku życia, ludzi po czterdziestym piątym roku życia, a także osób zamieszkujących obszary wiejskie. Poza nadmienionym wcześniej warunkiem uzyskania pełnoletności, jednostka starająca się o fundusze unijne na uruchomienie firmy nie może przez okres jednego roku, poprzedzających złożenie takowego podania, prowadzić własnej firmy. Poza tym konieczny jest przede wszystkim udział w stosownym szkoleniu, między innymi z zakresu marketingu oraz przedsiębiorczości. Żeby dostać się na tego rodzaju kurs (indywidualne lekcje języka niemieckiego) należy naturalnie najpierw odszukać jego realizatora. W poszukiwaniach informacji o możliwości dofinansowania na założenie własnej działalności oraz odpowiednich szkoleniach trzeba się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Rekrutacja podzielona jest na 2 podstawowe kroki. W pierwszym należy wypełnić jak też przesłać należyty zgłoszeniowy formularz jak też w razie konieczności dostarczać wymagane dokumenty. W drugim natomiast trzeba przejść dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną.

Jeśli przejdziemy pomyślnie oba etapy, to następnie realizator szkolenia parafuje z kursantem umowę o udzielenie pomocy szkoleniowo – konsultacyjnej.