Wady oraz atuty outdooru

Reklama zewnętrzna jest obecnie niezmiernie popularną i w szerokim zakresie stosowaną odmianą przekazu.
W odróżnieniu od innych kanałów komunikacji, ta reklama niesie treść reklamową.

jakość

Autor: Random Retail
Źródło: http://www.flickr.com

Obok atutów, ma swoje minusy. Duży zasięg oddziaływania takiej reklamy jest to ogromny pozytyw. Umożliwia dotarcie do ogromnego grona ewentualnych nabywców. Dobrze komponuje się ze środowiskiem wielkich miast a także metropolii, stając się częścią jego pejzażu. reklama (polecamy: polipropylen kanalikowy) outdoorowa dociera zwłaszcza do tych rezydentów miast, jacy często przemieszczają się z punktu zamieszkania do miejsca pracy, bądź spędzają dużą część czasu w mieście. Obecność reklam zewnętrznych w bliskim otoczeniu ulic, centrów handlowych, stacji benzynowych pozwala na jej długofalowe oddziaływanie a także zwiększa szansę na zapamiętanie treści. Możność lokowania reklamy outdoorowej na różnych nośnikach przekazu pozwala tworzyć atrakcyjne i efektywne reklamy. Skuteczna reklama (zobacz http://www.studioprinter.pl/litery-przestrzenne/) operuje prostym językiem, precyzyjnym przekazem, lekkim dowcipem oraz estetyką. Ważne, ażeby sama forma nie przewyższyła treści przekazu.
Przestrzeń miejska gwarantuje możność lokowania reklam w wielu lokalizacjach w mieście a także poza jego obszarem. Sieć telebimów zapewnia bieżący kontakt z reklamą mieszkańcom miast, zaś w rezultacie upraszcza jej zapamiętywanie. Klasyka reklamy outdoorowej – billboard, jak również pozostałe jej formy gwarantują błyskawiczny odbiór przekazu, bez nieodzowności wykonywania dodatkowych działań.

Starczy tylko rzucić okiem, ażeby móc nacieszyć oczy olbrzymim plakatem. Reklamy umieszczane w innych środkach komunikacji masowej wymagają poświecenia trochę więcej czasu, co może zrazić potencjalnego nabywcę.