Metody efektywnego zarządzania

Zarządzanie procesem produkcji w firmie to niezwykle skomplikowana praca. Menadżer powinien podołać wielu wyzwaniom, reagować na pojawiające się problemy nieomalże natychmiast. Kierownik musi prognozować także prawdopodobne problemy i potrafić im zapobiec. Żeby to było możliwym niezbędne są mu odpowiednie informacje.

Praktyka zarządzania stworzyła kilka metod na zgromadzenie danych dla udoskonalenia procesów zarządzania. Jednym z najpopularniejszych jest wywodzący się z Japonii system kaizen. Może być to metoda na poprawę jakości i samego procesu produkcyjnego. System tenże zakłada, że trudności są rzeczą normalną, a wręcz potencjalnym obszarem nowych możliwości. Główną metodą gromadzenia wiadomości jest stosunkowo prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od wyrazu „dlaczego”? W tymże systemie zarządzania jakością zakłada się iż proces doskonalenia jest nieprzerwany.

Poznaj ten tekst, ponieważ on na pewno także Cię niezwykle zafrapuje. Przedstawia on podobną tematykę, zatem nie zwlekaj i kliknij ten link!

Spory akcent kładzie się na zaangażowanie prostego pracownika jak też dwustronne zaufanie między managerem a podwładnym. Manager kierujący przebiegiem wytwórczości powinien zmierzać do optymalizacji działań. Sposobem na to są szkolenia lean. Metoda owa polega na tym, aby w procesie wytwórczości skoncentrować się na usunięciu tych obszarów gdzie następuje marnowanie zasobów, na przykład takie planowanie procesu fabrykacji, by materiały do niej niezbędne jak najkrócej znajdowały się w składzie.

Szkolenie menedżerów

Autor: Felix Padrosa Photography
Źródło: http://www.flickr.com

Managerowie którzy dobrze czują się w świecie liczb do optymalizacji procesów zarządzania mogą zastosować sposoby matematyczne reprezentowane w metodzie tzw. sześciu odchyleń standardowych, a więc dzięki analizie statystycznej spowodować sytuację w której w procesie produkcyjnym można dopuścić najwyżej sześciu odchyleń od założonego wzorca.

Metoda ta składa się z paru poziomów wtajemniczenia, każdy z nich stanowi oddzielny program szkoleń (zobacz szkolenie: franklin covey budowanie zespołu) wzajemnie z sobą powiązanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie black belt . Jest ono przeznaczone dla liderów zespołu. Poza nadzorowaniem i identyfikowaniem zagrożeń w procesie kierowania lider powinien edukować podległy zespół tak, aby członkowie skoncentrowani byli na usprawnianiu procesów technologicznych. Metoda ta służy wyłącznie do poprawy efektywności pracy.