Komu przysługują pieniądze unijne na założenie firmy?

O pieniążki na uruchomienie przedsiębiorstwa pochodzące z funduszy UE mogą się ubiegać osoby fizyczne chcące założyć własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu także osiągnięcie pełnoletności.
Należy zaznaczyć, że pomoc w tym zakresie przysługuje również rolnikom, rencistom, a również pełnoletnim uczniom średnich szkół.

Continue reading

Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najlepszy alternatywa dla nowo powstałego zakładu?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, dobrze udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, które powodują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych.

Continue reading

Każda metoda na zdobycie dodatkowych pieniędzy jest dobra.

Poszukując dodatkowych źródeł finansowania, niż wyłącznie praca zarobkowa, możemy pomnożyć swoje oszczędności, zabezpieczyć przyszłość swoją i rodziny oraz zyskać pieniądze na przyjemności. Jedną z opcji wartą przemyślenia jest rzecz jasna inwestowanie na giełdzie.

Continue reading

Jakiego typu błędy są popełniane podczas wypełniania pitu? O jakich kwestiach należy wiedzieć?

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej dosyć łatwo popełnić błędy, czasami są jednak tak proste, że szkoda tracić tak bezsensownie czas. No bo jak popełnimy błąd, to od razu będziemy musieli poprawić pit, a właściwie ten czas bardziej korzystnie przeznaczyć na coś bardziej ciekawego, chociażby na hobby

Continue reading

Fundusze inwestycyjne otwarte – co to takiego?

W gospodarce światowej funkcjonują od ponad stulecia. Są jednym z głównych stelaży rynku. Mowa tu o funduszach inwestycyjnych, które są ideą wspólnego inwestowania przeznaczonej dla osób operujących małą kwotą finansową.

Continue reading

Czym jest International Standard Organization?

International Standard Organization to określenie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; stowarzyszenia, które w swym gronie skupia przedstawicieli tzw. narodowych komitetów normalizacyjnych. To organizacja dobrowolna oraz pozarządowa.

Continue reading

Działalność, którą od dawna prowadzisz nie raz przeżywała swoje wzloty i porażki

To jasne nie okazywały się one na tyle poważne, byś musiał ją zakończyć. Sukcesów także odnotowałeś dużo, z tej przyczyny wiesz, iż żadna większa czy mniejsza porażka nie będzie w mocy Ciebie i Twojej spółki złamać.
Teraz ponownie spadło na Ciebie niewielkie niepowodzenie.

Continue reading

Czym jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich warianty można znaleźć w propozycji towarzystw ubezpieczeniowych?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa główne warianty polis: ubezpieczenia osobowe jak też ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct to ubezpieczenia mienia, a również odpowiedzialności cywilnej.

Continue reading

Potrzebujecie pożyczki na rozwój swej firmy? Zobacz, jakie masz dostępne możliwości!

Prowadzenie swojej firmy zwykle – przynajmniej na początku – wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi. W pierwszych miesiącach działania praktycznie każdy odnosi straty i musi dokładać do biznesu.

Continue reading