Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest działaniem oznaczającym faktyczne bezpieczeństwo działania systemu informatycznego.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest oddziaływaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo działalności systemu informatycznego. Otacza wszelakie aspekty techniczne i administracyjne, służące rozpoznawaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na które narażony bywa konkretny system. Dzięki audytom bezpieczeństwa odkrywane są słabe punkty systemu, co zezwala na ich umocnienie i dzięki temu zniwelowanie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieuprawnione. Cykliczne kontrolowanie bezpieczeństwa danych zezwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim się pojawią.

Continue reading